Omleidingen en verkeershinder tijdens Wielerronde

Op zondag 19 mei a.s. zal het parcours van de Wielerronde (met name: de Dorpsstraat) vanaf 07.00 uur zijn afgesloten. Een afsluiting die direct na het evenement – verwachting is omstreeks 17.00 uur – zal worden opgeheven. Voor bewoners geldt, dat mochten zij in deze tijdsperiode gebruik willen maken van één van de wegen binnen het parcours, zij geadviseerd worden om hun auto buiten het parcours te plaatsen.

De organisatie heeft de aanwonenden van deze hinder in kennis gesteld. Het spreekt voor zich, dat ingeval van nood of een calamiteit – in welke vorm dan ook – de wedstrijd direct zal worden stilgelegd en de wegafzettingen zullen worden opgeheven.

Komend vanuit Rogat, Koekange en De Stapel zal de volgende omleidingsroute van kracht zijn:

Komend vanuit IJhorst is de volgende omleidingsroute ingesteld:

Het openbaar vervoer door het dorp De Wijk zal in de genoemde periode tevens gebruik maken van de omleidingen zoals voorgesteld. De gemeente De Wolden zal er voor zorgen, dat de omleidingen tijdig en duidelijk met borden in en rondom het dorp kenbaar worden gemaakt!